Bản quyền 2013 © thuộc Cộng đoàn Thiên phúc
Địa chỉ: 47B đường số 33, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố HCM
Điện thoại: (+84)838921782. Email: congdoanthienphuc@yahoo.fr