CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

"Hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến"

                                                                                      Mt 24,42